НИМАГА БОЛАЛАР ТИШСИЗ ТУҒИЛАДИ?

НИМАГА БОЛАЛАР ТИШСИЗ ТУҒИЛАДИ?

Нима сабабдан инсон тайёр тиш тўплами билан туғилмайди? Негаки чақалоқлар учун бу керак эмас ва хатто хавфли хисобланади.

Тишларнинг вазифаси – қаттиқ таомларни парчалаш хисобланади. Чақалоқлар она сути билан озиқланганлиги сабабли бу даврда оғиз бўшлиғида хеч нарсани майдалашга эхтиёж йўқ. Уларнинг хазм тизими етарли шаклланмаган бўлади ва қаттиқ озиқ моддаларни ўзлаштира олмайди.

Болалар тез ўсади ва 5-6 ойларга бориб, уларга суюқ овқат – она сути камлик қилади. Етган тақдирда хам боланинг кейинги ўсиши учун калорияси етишмайди ва қўшимча озиқланишга ўтади. Айни шу пайтда болачаларнинг биринчи сут тишлари чиқа бошлайди. Барча сут тишлари эса 2 ёшгача чиқиб улгуради.

Сут тишлари илк куртаклари болада хомиладорликнинг 7-13 хафталикларидаёк ривожлана бошлайди. Тишларни минерализацияси хам хомиладорлик давридаёқ бошланади. Аммо бу тишлар боланинг туғилиш пайтида муаммолар туғилмаслиги учун ёриб чиқмайди.  Боланинг туғруқ йўлларидан ўтиши осон бўлсин учун табиат томонидан хомиланинг суяклари хам катталарникига нисбатан юмшоқроқ ва эгилувчан бўлади.

Болачаларнинг тишсиз туғилишини яна бир сабаби, уларнинг эмиш даврида онаси кўкрагини шикастламаслиги қилиб кўрсатилади. Қолаверса эмиш учун тишларнинг хам милкларнинг хам кераги бўлмайди. Ундан ташқари чақалоқлар ўз жағлари фаолиятини етарлича бошқара олмайди ва бола тиши билан туғилганда эхтиётсизлик билан ўз тилини тишлаб олиши мумкин бўларди.    


www.gepamed.uz