ЭНГ КЎП ТАРҚАЛГАН 11 ТА РУХИЙ БУЗИЛИШ

ЭНГ КЎП ТАРҚАЛГАН 11 ТА РУХИЙ БУЗИЛИШ

Рухий бузилишлар – бу ташқи ва ички омиллар таъсирида бош мия фаолиятини бузилиши бўлиб, кўп холларда улар ўзаро боғлиқ бўлади. Рухий бузилишларнинг сабаби нафақат ирсий омиллар, балки бош мия шикастланиши, туғруқ пайтидаги травмалар, дорилар ва наркотиклар билан захарланиш, мияни инфекцион агентлар таъсирида зарарланиши ва хатто очлик, нурланиш ёки конфликт холатлари бўлиши мумкин. Қуйида дунёда энг кўп учрайдиган 11 та рухий бузилиш хақида гапирилади.

1. Фобия
Унинг асосий белгиси конкрет холат ёки предметга нисбатан қўрқувни пайдо бўлиши хисобланади. Масалан, баландлик ёки  ўргимчакдан қуркқиш. Фобия (қўрқув)  кўп терлаш, тахикардия, депрессия, паник хуружлар, кўз олдини қоронғулашиши, дахшат ва вахима билан намоён бўлади.

2. Шахсиятни бузилиши.
Бу ерда гап бетайин, енгил инсонлар хақида кетиб, улар ўз «захрини» ўзгаларга сочишади, касби ва одамлар билан муносабатларда муаммоларга дуч келишади, кайфиятлари тез-тез ўзгариб туради. Улар ўз хулқига танқидий назар билан қарамайди. Бу касаллик белгилари эрта ёшликдан бошланиб бутун хаёти давомида кузатилади. Бундай инсонларнинг интеллектуал даражаси кўпинча юқори бўлиб, касаллик нафақат ирсий, балки нотўғри тарбияланиш натижасида хам ривожланади. Шахсиятни бузилишларига: параноидал, шизоид ва аффектив бузилишлар, эмоционал нотурғунлик ва истерик холатлар киради.

3. Алкоголли ва наркотикли боғланиш
Бу холат ўткир интоксикация ёки алкоголнинг хроник таъсири натижасида юзага келиши мумкин. Алкоголиклар психоз ёки калтафахмлик холатига етадиган даражагача ичиши мумкин. Худди шу холат наркотикларга хам тегишли. Айтиб ўтиш керак бу касалликдан буткул тузалиш мушкул. Яхши даволанса касаллик ремиссия босқичига ўтади холос. Шу сабабли даволаш узоқ ва режали бўлиши керак.

4. Обсессив-компульсив бузилишлар
Бошкача айганда буни ноихтиёрий фикрлар ва мияга ўрнашиб қолган ғоялар дейиш мумкин. Одамлар кўпинча ўзига ўзи ишонмайди: эшикни қулфладимми?, светни ўчиримми? ва бошқалар. Хурофотга кўп берилувчан бўлиб қолади. Уларда бошқа инсонлар ёки предметлардан контакт орқали ифлосланиш хавфи пайдо бўлади. Бундай фикрларни медицинада обсесссив фикрлар дейилади. Уларнинг хаёти сифати бузилади: айримлар кунига қўлини 50-60 маротаба ювса, бошқалари газни ўчирганмикинман деб доимо уйга қайтиш натижасида ишига хам бормаслиги мумкин.
 
5. Калтафахмлик
Бу термин остида инсон тафаккурини турли сабабларга кўра пасайиши назарда тутилади. Касаллик аста-секин бошланиб, чарчоқлик, бўшашиш, иш фаолиятининг пасайиши, паришонхотирлик ва хотирани бузилиши билан намоён бўлади. Бу гурухга: Альцгеймер, Пик, Паркинсон, Вильсон касалликлари киради.

6. Стрессга бўлган реакциялар ва мосланувчанликни бузилиши
Рухий бузилишнинг бу гурухига хаётдаги кескин ўзгаришлар натижасидаги организмнинг жавоб реакциялари киради. Бу холат табиий офатлар, яқин инсонларини йўқотиш, оғир жиноят содир этиш ёки ижтимоий зуриқиш (масалан, теракт) лар натижасида юзага келади. Беморлар бошдан кечирган кўргуликларини қайта-кайта эслаши натижасида, вахима, депрессия, уйқусизлик, агрессив мойиллик ва хатто суицидал фикрларга боради.

7. Неврастения
Уни кўпинча истерия билан алмаштиришади, бу нотўғри. Неарастения – бу астеник невроз бўлиб, асаб тизимини доимий жисмоний ва рухий зўриқиши натижасида ривожланади. Аёлларда кўп кузатиладиган истериядан фарқли равишда неврастения – эркакларда кўп учрайди. Оғир жисмоний мехнат (юмушлар кўплиги, уйқуни етарли эмаслиги, дам олишнинг йўқлиги), доимий стресс холатлари, шахсий жудоликлар, узоқ конфликтлар таъсирида ривожланади. Неврастения белгиларига: бош оғриғи, бўшашиш, толиқиш хисси, уйқусизлик, таъсирланувчанлик, ўз-ўзига ишонмаслик, бош айланиши ва хазм тизимига хос шикоятлар киради.    

8. Шизофрения
Психозлар турига кириб, фикрлаш, хулқ, эмоционал ва бошқа бир қатор рухий функцияларни бузилиши билан характерланади. Шунга кура касалликнинг бир неча (оддий, кататоник, паранаидал) шакллари  фарқланади.  Шизофрениянинг энг кўп учрайдиган белгиларига: галлюцинациялар, негативизм, апатия ва одамовилик киради.
 
9. Биполяр бузилишлар
Бу касалликнинг иккинчи номи маниакал-депрессив психоз бўлиб, аввал беморнинг кайфиятини кўтарилиши, нутқ ва харакат фаоллигининг ортиши кузатилиб, бу пайтда инсонлар кўп гапиради, хазиллашади, тинмай кулади ва бир нечта ишни бирданига бошлаб олади. Сўнг улар бирданига маюс бўлиб қолиб, паришонхотир ва бепарво бўлиб қолади.

10. Сексуал оғишлар
Энг кўп учрайдиган жинсий майл бузилишларига: эксгибиционизм, вуайеризм, фроттеризм, патологик жинсий агрессивлик, трансвестизм, мазохизм, садизм, телефон орқали безорилик қилиш киради.

11. Овқат қабул қилишни бузилиши
Бу касаллик илгари асосан қизларда кузатилган бўлса, хозирда ўсмир болаларда хам учрамоқда. Бу касалликнинг турлари: анорексия (абсолют иштахасизлик) ва булемия (овқатни кўп еб қўйиш) хисобланади.


© www.gepamed.uz