НИМА САБАБДАН БИР ОДАМ ЭСНАСА ЁНИДАГИ ОДАМНИ ХАМ ЭСНОҚ ТУТАДИ?

НИМА САБАБДАН БИР ОДАМ ЭСНАСА ЁНИДАГИ ОДАМНИ ХАМ ЭСНОҚ ТУТАДИ?

Бу "Акс нейронлар" фаолияти хисобига амалга ошади. Акс нейронлар - русча «зеркальные нейроны» инглизга «mirror neurons» деб аталади. Улар бош мия нейронлари хисобланиб, маълум бир харакатни амалга оширилганда ёки бошқа жонзотлар томонидан бирон бир харакатни кузатиш натижасида фаолланади.

Бу холат нима сабабдан инсонлар онгсиз равишда бошқа инсонларнинг хатти харакатини қайтаришимизни ва бизнинг имо-ишораларимизни такрорлаган кишиларга нисбатан майл (симпатия) уйғонишини исботлайди.


Айрим олимлар акс нейронларни очилишини сўнгги ўн йилликнинг мухим воқеалари қаторига киритади. Нейробиолог Вилайанур Рамачандран фикрича акс нейронлар тақлид қилиш (имитация), тил ўрганиш ва хамдардлик хисси (эмпатия) га жавоб беради.  

Шу жумладан эснашга хам.

www.gepamed.uz