ОДАМЛАРНИ ҚАНДАЙ ИШОНТИРИШ МУМКИН. 9 ТА РАД ЭТИБ БЎЛМАЙДИГАН УСУЛ.

ОДАМЛАРНИ ҚАНДАЙ ИШОНТИРИШ МУМКИН. 9 ТА РАД ЭТИБ БЎЛМАЙДИГАН УСУЛ.

Қуйида келтириладиган одамларни ишонтириш усуллари орқали энг камгап хамсухбатингизни хам кўнгилини забт этишингиз мумкин.

1. «Таъсирли» сўзларни қўлланг
Ишончли сўзлар хамманинг диққатини жалб килади. Бу усул рекламаларда қўлланилади. Масалан: Кимгадир автосуғурта хизматини сотмоқчи бўлсангиз кўйидагича айтиш мумкин: «хар куни кўчаларда минглаб авария ва бахтсиз ходислара рўй бермоқда». Бу иборани бошқачароқ тузсак нада ишончлироқ чиқади, яъни «хар куни минглаб авариялар ўлим билан якунланмоқда». Негаки ўлим сўзи - бахтсиз ходиса сўзига нисбатан кучлироқ хисобланади.


2. Муносиб кўринишга харакат қилинг аммо такаббур бўлманг.
Одамнинг ташқи кўриниши катта ахамиятга эга. Аммо унинг ўзини камчиликлари бор. Бошқаларга нисбатан яхши кийинган одам, ўзида куч сезади ва бошқаларга менсимай қарайди. Бу эса бошқаларни қочиради. Шунинг учун яхши кўринишга харакат қилинг – лекин ўзингизни бошқалардан устун қўйманг.


3. Келажакка эътиборингизни жам қилинг.
Биринчидан «Биз қиламиз» ёки «биз буни бажарамиз» каби сўзлар инсонни онгида хақиқатда бу содир бўлиши мумкинлигини сингдиради.  Иккинчидан келажак замон вақтини қўллаб гапирилган сўзлар инсонда ишонч хосил қилади, у сизни ташлаб кетмаслигингизга ва ваъдаларингизни бажаришингизга ишонади. Аммо чегарасини билиш керак. Жонга тегадиган даражада «хира пашша» бўлманг. Бошқалар учун қарорлар қабул қилманг. Яхшиси қабул қилинган қарорни имкониятлари ва хал килиш йўллари хақида бош қотиринг.


4. Мулоқот учун қулай гаплашиш усулини танланг.
Агар Сиз бирор киши билан келишишни истасангиз диалогни хамсухбатингиз учун комфорт холатга келтиринг. Шунинг учун ундан шахсан, телефон орқали, телеграмм ёки электрон манзил орқали мулоқот қилиш йўлларидан қай бирини танлашини билинг. Бу билан Сиз одобни сақлаган бўласиз ва муваффақиятга эришасиз.


5. Хамсухбатингиз тилида гаплашинг.
Оддий хақиқат: одамлар ўзига ўхшаган ва ўзини тушунадиган инсонларга кўпроқ ишонади. Шунинг учун Сизнинг вазифангиз хамсухбатингизга мослашиш. У талаффузида жаргон қўлламаса – сиз хам қўлламанг. У хазил қилмаса – сиз хам юмор хиссини кўрсатманг. Бу қоидалар новербал муносабатлар учун хам тааллуқли. Яъни инсон актив имо-ишоралар билан гапирса – сиз хам шу каби очиқ бўлинг. Агар у ёпиқ позаларни танласа – сиз хам вазмин бўлинг. Бу усул бир гурух инсонлар учун хам қўл келади. Фақат аудиторияни қайси мулоқот тарзига мойиллигини билиш кифоя.     


6. Нутқингизни кераксиз сўзлар билан тўлдирманг.
Эсингизда бўлсин нутқингиз аниқ ва равшан бўлиши керак. Хар сафар «э-э-э» ёки «а-а-а» сўзларини қўллайверсангиз хамсухбатингиз ишончини йўқотасиз. Энг яхши усули уйда тайёргарлик кўриш ёки гапирмоқчи бўлган сўзларингизни бир-икки сония илгари ўйлаб кўриш тавсия этилади.


7. Вақтни тўғри танланг
Сухбатлардаги омаднинг калити вактни тўғри танлаш хисобланади. Бунинг учун Сизга яна ўша одамни ўрганиб чиқиш, унинг хаёти ва графигини анализ қилиш керак бўлади. Масалан, кўпчилик мансабдор шахслар хафтанинг биринчи ярмида ўта банд, жума куни эса хаёлан ишдан озод бўлади. Демак пайшанба улар билан сухбатлашиш ва ишонтириш учун қулай вақт хисобланади.


8. Хамсухбатингизни сўзларини такрорланг.
Оддий такрорлаш орқали хамсухбатингизни тинглаётганингиз ва тушунаётганингизни кўрсатишингиз мумкин. Бир вақт нинг ўзида Сиз ўз позициянгизни ифодалашингиз зам мумкин. Масалан, «Мени тушунишимча сиз бундай хисоблайсиз, бундай қилсак янада яхши бўлди» ва хаказо.


9. Эмоцияларингизни олдиндан белгилаб олинг.
Жонбозлик ва қизиқиш сухбат асносида секинлик билан ривожланиши керак. Бирданига инсонга ташланиб, ўз хис-хаяжонларингизни ифодалаш - уни «хуркитади».

Энг яхшиси сухбатни оптимистик рухда, бўшашган нотада бошлаш лозим. Аста секин эса майда деталларигача берилиб, маълум фикр билан чуқурроқ бандлигингизни билдирасиз. Шу холатда табиийроқ кўринасиз ва хамсухбатингизни ўз кечинмаларингиз билан зарарлашингиз мумкин.


© www.gepamed.uz