ДЕПРЕССИВ СИНДРОМ

ДЕПРЕССИВ СИНДРОМ

Депресив синдром – бу организмнинг турли хил рухий ва жисмоний бузилишлари билан характерланувчи оғриқли холати хисобланади. Депрессия лотинча «depressio» сўзидан олинган бўлиб, тушкун кайфият, дилгирлик ва рухий сиқилиш деган маъноларни англатади. Депрессия жиддий касаллик бўлиб, беморни нафақат рухий, балки жисмоний холатига хам салбий таъсир этиб, бир қатор қайтмас оқибатларга олиб келади. Шунинг учун уни тўғри ташхислаш ва даволаш талаб этилади.
Статистика бўйича депрессив синдром билан жабрланган беморларнинг 10 фоизи ўз жонига қасд қилиши кузатилади. Бутунжахон Соғлиқни Сақлаш ташкилоти мутахассислари фикрича 2020 йилга бориб айнан депрессив синдром бир қатор мамлакатларда илғор позицияларни эгаллаши, шунингдек, қон-томир ва инфекцион касалликларни тарқалишини белгилаб бериши мумкин экан.
Олимлар фикрича депрессия инсонни эмционал соғлиги кўтара олмайдиган маълум бир хаётий воқеъликлар таъсирида ривожланар экан. Шунинг учун депрессия билан аёллар икки маротаба кўп азият чекади.

Депрессив синдромни бошланғич даврида учта белгини кузатиш мумкин: 1. Сабабсиз интеллектуал фаолиятни тормозланиши; 2. Кайфиятни бузилиши; 3. Рухий ва жисмоний чекланиш (тормозланиш).
Депрессив синдромнинг қолган белгиларини икки  гурухга ажратиш мумкин булар: эмоционал ва жисмоний бузилишлар хисобланади.

Эмоционал бузилишларга киради:
•    ғам-ғусса, маюслик;
•    қайғу;
•    вахима;
•    ўзини кераксиздек хис қилиш;
•    ўз хаёти тарзидан қониқмаслик;
•    ғазабланиш ва инжиқлик;
•    йиғлоқилик;
•    таъсирланучанлик;
•    эмоционал реакцияларни пасайиши;
•    ёлғизлик;
•    ўзини айбдордек ва қаровсиз қолгандек хис қилиш;
•    эмоционал фаолликни кескин ортиши ёки тушиб кетиши;
•    иродасизлик.

Жисмоний бузилишларга киради:
•    уйқу бузилиши ва дахшатли туш кўриш;
•    иштахани пасайиши ёки кучайиши;
•    кўп терлаш;
•    хроник касалликларни қўзиши;
•    бўшашиш хисси;
•    тез толиқиш;
•    тана вазнини кескин ортиши ёки камайиши;
•    жинсий майлни сусайиши;
•    жисмоний холатини ёмонлашуви.

Айтиб ўтиш лозимки депрессив синдромнинг кўринишлари турли одамларда турлича кечади. Бу одамнинг қай даражада эмоционаллиги, унинг хаётида умумий қадриятлар: оила, муносабаталар, мухаббат, пул, мансаб ва бошқаларнинг қандай ўрин тутиши мухим. Бошқача айтганда бу синдром йўқдан бор бўлмайди, унинг ривожланиши учун умидсизлик, омадсизлик, касалликлар ва хаёт тарзини ўзгариши каби сабаблар бўлиши керак.


© https://t.me/gepamed_ultra